معرفی انجمن

با عنایت به اینکه تشکیل انجمن از امور اصولی و اساسی هر صنفی به شمار می‌آید، لذا در این راستا انجمن‌ها می‌توانند توسعه برنامه‌ها و تداوم طرح‌های خود را تسهیل نموده و برای بهبود وضع رفاهی، حقوقی، اجرایی، آموزشی و غیره اعضا، گام‌های مثبتی برداشته و موجب پیشبرد اهداف، طرح‌ها، فعالیت‌ها و جلب حمایت نهادها از حوزه تخصصی انجمن شود، انجمن با همکاری اعضا خود مقررات و آیین‌نامه‌های رفتاری و اجرایی وضع کرده و با تشکیل جبهه متحد و مشترک در مقابل امور مختلف که بسیار در جهان گسترده می‌باشد، باعث توسعه حرفه خود از طریق آموزش منظم، جذب اعضا جدید، ارتقا مهارت و تخصص می‌شوند.
علی هذاطبق ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و در اجرای آیین‌نامه مربوطه به جهت خفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز می‌باشد برای اهداف کلان خود این انجمن می‌بایست تشکیل و با جدیت اقدامات لازم را اجرایی نماید که بخشی از هدف‌های تعریف شده به شرح ذیل ارائه می‌گردد:
1- کوشش در جهت استیفای حقوق و خواست‌های مشروع و قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینه‌های مساعد به‌منظور ایجاد نیل به اهداف انجمن
2- جمع‌آوری اطلاعات، بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و اولویت‌ها
3- برنامه‌ریزی برای تامین نیازهای صنفی، آموزش، توسعه و گسترش فعالیت‌ها
4- کوشش در ارتقای بهره‌وری منابع و ظرفیت تولید، انتقال نوآوری تکنولوژیک
5- سعی در بهبود کیفیت تولید یا بررسی، شناخت و استقرار روش‌های نوین کنترل کیفیت
6- کوشش برای هماهنگی در امور آموزش، ارتقای مهارت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز، همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط برای انجام آموزش‌های مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار
7- انجام تحقیقات لازم و ارائه نظر مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح و طرح‌های مربوط به قوانین کار و تامین اجتماعی و مسائل رفاهی و حقوق قانونی کارفرمایان به مراجع ذیربط
8-دریافت ورودیه، حق عضویت و کمک‌های مالی داوطلبانه مطابق اساسنامه
9- همکاری در جهت تاسیس، تقویت و گسترش شرکت‌های تعاونی و صندوق قرض‌الحسنه مرتبط با وظایف انجمن صنفی به‌منظور برخورداری اعضا از تسهیلات بیشتر
10- حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه‌ای اعضا از طریق ارائه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمان‌های دولتی و ملی نسبت به اهداف انجمن
11- خرید، فروش و تملک اموال منقول و غیرمنقول انجمن صنفی به نام و به حساب انجمن صنفی مشروط بر آنکه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد و با رعایت مقررات جاری کشور
12- عضویت در کانون انجمن‌های صنفی مربوط با رعایت مقررات قانونی
13- همکاری با سایر تشکل‌های صنفی و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب مقررات قانونی بر عهده انجمن‌های صنفی قرار داده شده یا خواهد شد
14- قبول مسئولیت و همکاری با وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای رسمی در انجام وظایف و تکالیفی که این دستگاه‌ها به انجمن‌های صنفی محول می‌کنند و آمادگی برای ارائه مشورت‌های لازم به آن‌ها
15- ایجاد ارتیاط با تشکل‌ها و سازمان‌های مرتبط با وظایف انجمن‌های صنفی یا کانون‌های مربوط در داخل کشور در چهارچوب فعالیت‌های صنفی و قوانین ومقررات کشور
16- شرکت در مذاکرات حرفه‌ای با سایر سازمان‌های کارفرمایی ذیربط مشمول قانون و انعقاد پیمان‌های دسته‌جمعی با سازمان‌های دیگر